Flour Quality Measurement

Sort By:
Show:

Dough analysis

1. เป็นเครื่องสำหรับวิเคราะห์คุณสมบัติของโด (Dough) ที่ใช้ในงานเบเกอรี่ และอื่น ๆ  โดยสามา.....

Standard Test Milling

1.เป็นเครื่องบดข้าวสาลี ขนาดเล็ก บดแบบเครื่องบดอุตสาหกรรม           &.....

เครื่องศึกษาลักษณะของแป้งโดห์

1.  เป็นเครื่องสำหรับศึกษาพฤติกรรมของโด (Dough) เมื่ออยู่ในสภาวะของการนวดผสม, การเพิ่มและล.....