Stirrer and Mixer

Sort By:
Show:

Magnetic Stirrer

โครงสร้างทำจาก ABS   ความเร็วสูงสุด 1,100 รอบต่อนาที   กวนสารละลาย (น้ำ) .....

Magnetic Stirrer

เครื่องกวนสารละลายแบบหลายตำแหน่ง         -  กวนสารละ.....

Magnetic Stirrer

เครื่องกวนสารละลายชนิดที่มีแสงออกจากเครื่องกวนเหมาะสำหรับใช้งานไตรเตรท และงานที่ต้องการเห็นตัวอ.....

Magnetic Stirrer

ความเร็วสูงสุด  1,100  รอบต่อนาที กวนสารละลาย  (น้ำ) ได้สูงสุด  25 .....

Magnetic Stirrer

ความเร็วสูงสุด  1,200  รอบต่อนาที กวนสารละลาย (น้ำ) ได้สูงสุด  8  ลิตร .....

Overhead Stirrer

 ความเร็ว  50-2,000  รอบต่อนาที กวนสารละลาย (น้ำ)  ได้สูงสุด  40&nb.....

Overhead Stirrer

ความเร็ว  20-1,200  รอบต่อนาที  กวนสารละลาย (น้ำ) ได้สูงสุด  70  ลิ.....

Overhead Stirrer

ความเร็ว  50-1,300 รอบต่อนาที  กวนสารละลาย (น้ำ) ได้สูงสุด 15 ลิตร .....

Overhead Stirrer

ความเร็ว  50-2,000  รอบต่อนาที  กวนสารละลาย  (น้ำ)  ได้สูงสุด .....

Overhead Stirrer

ความเร็ว 50-2,000  รอบต่อนาที  กวนสารละลาย (น้ำ) ได้สูงสุด  25  ลิตร .....

Vortex Mixer

ความเร็ว  0-3,000  รอบต่อนาที .....

Vortex Mixer

ความเร็ว   50-2,400  รอบต่อนาที .....